Jan Abbring is geboren en getogen in Amsterdam (1948) en op jonge leeftijd begonnen
met tekenen en schilderen. Zijn eerste expositie was in 1975  op de HTS in Amsterdam.
Vanzelfsprekend werd hij beinvloed door de roerige jaren 60 en meegesleept door
revolutionaire stromingen als Cobra en Pop-art. Daarnaast haalde hij zijn inspiratie uit
het (destijds) vooraanstaande Stedelijk Museum (Amsterdam) waar hij kind aan huis
was.

Na een opleiding tot architect (Delft, cum laude) was Jan in 1980 medeoprichter van het
‘Bureau voor Bouwkunst’ in welk jaar hij ook de Aluminium Award  ontving. Tot 2006
heeft hij als zelfstandig architect gewerkt en diverse projecten voor particulieren en
overheden in Nederland gerealiseerd, waaronder een ontwerp voor de grote Japan
tentoonstelling in Helmond.

Momenteel werkt en woont Jan in Limburg waar hij vanaf 2006 zich geheel heeft
toegelegd op het schilderen. In zijn schilderijen zijn invloeden uit Oosterse, Noord
Afrikaanse en Westerse bouw- en schilderkunst zichtbaar. Zijn schilderwerken ontstaan
van binnenuit, al doende, zonder ontwerp vooraf. De ene vorm  roept de volgende op.
De vormen zijn voornamelijk abstract. Daarbij gaat het om de spanning die ontstaat
tussen vorm en ruimtes. Mede door het heldere kleurgebruik straalt zijn werk een
opvallende vitaliteit en opgewektheid uit.

De weergegeven schilderijen zijn vertegenwoordigers uit de serie 'Stadsschappen' die
Jan in de periode van 2009 tot 2012 maakte.


Jan Abbring was born and raised in Amsterdam (1948) and started drawing and painting
as a youngster. His first exhibition was in 1975 at the Higher Technical School in
Amsterdam. Of course he was influenced by the turbulent 60's in Amsterdam and carried
away by revolutionary trends like Cobra and Pop-art. Apart from that his inspiration
came from the (then) front running Stedelijk Museum (of Amsterdam) that was much
like a home to him.

After an education to architect (University of Delft, cum laude) he became co founder of
the ‘Bureau voor Bouwkunst’ (‘Bureau of architectural art’) and winner of the Aluminium
Award in 1980. Until 2006 he worked as an independent architect and realised various
building projects in the Netherlands, amongst which the design of the large Japanese
exhibition in Helmond.

Nowadays Jan works in Limburg, in the South of the Netherlands, where from 2006 on
he dedicated himself fulltime to painting. In his work influences of Oriental, African and
Western architecture and painting are visible. He works from his inner, intuitively,
without a plan or prior design. One figure calls for another. The figuration is mainly
abstract. Goal is the creation of a tension between figures and spaces. Also by the use
of clear colors his work radiates a strong vitality and cheerfulness.

The displayed paintings are representatives of the series of  'Cityscapes' Jan created
from  2009 to 2012.
NL
EN